Gedachtenkracht

  • 4 G’s: Gebeurtenis, gedachten, gevoelens, gedrag
  • Basisaannames: o.a. Kracht is moed, Je leert van fouten, Je hebt altijd een keuze
  • Is dit waar? Ieder zijn eigen werkelijkheid
  • Loslaten/ Afstand nemen
  • Positief denken/ Complimenten
  • Grenzen
  • Doelen stellen
  • Gedachten zijn geen feiten

*Combinatie van diensten is mogelijk

  •