Sta Sterk Training

  • Sterk Staan: lichaam, stem, ogen
  • Weerbaarheid: Eigen mening zeggen
  • Ontspanning: Rust, aandacht, bewegen
  • Gedachtenkracht: Gebeurtenis, gedachten, gevoelens, gedrag.
  • Emoties: Gevoelens
  • Per ongeluk of expres: Waar kan je op letten, hoe reageer je?
  • Zeggen waar je last van hebt
  • Praatje maken
  • Meedoen/omgaan met buitensluiten
  • Problemen oplossen

*Volledige training: 8/10 lessen van een uur

*Training op maat mogelijk, Combinatie van diensten mogelijk

*Workshops mogelijk in overleg, voor de groepen 3t/m 8 Basisschool, voor kinderen van 6 t/m 12 Sportverenigingen etc.

Ik ben lid van het Steunpunt van de Stichting Omgaan met Pesten